Άξονες

Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:
Εμφάνιση: Λίστα Πλέγμα
 • Άξονας τριγωνικός Τ10 με κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ10 με κάλυμμα Μήκος.........................................1000mm Ισχύς...........................................16hp Διαστάσεις σταυρού......................22 χ 54..
  Χωρίς ΦΠΑ: 58,87€
  73,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ10 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ10 χωρίς κάλυμμα Μήκος................................................700mm Ισχύς..................................................16hp Διαστάσεις σταυρού.............................22 χ 54..
  Χωρίς ΦΠΑ: 44,35€
  55,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ10 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ10 χωρίς κάλυμμα Μήκος.............................................800mm Ισχύς...............................................16hp Διαστάσεις σταυρού.........................22 χ 54..
  Χωρίς ΦΠΑ: 46,77€
  58,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ10 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ10 χωρίς κάλυμμα Μήκος......................................1000mm Ισχύς........................................16hp Διαστάσεις σταυρού..................22 χ 54..
  Χωρίς ΦΠΑ: 49,19€
  61,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ10 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ10 χωρίς κάλυμμα Μήκος......................................600mm Ισχύς........................................16hp Διαστάσεις σταυρού...................22 χ 54..
  Χωρίς ΦΠΑ: 41,94€
  52,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ20 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ20 χωρίς κάλυμμα Μήκος............................................1000mm Ισχύς..............................................21hp Διαστάσεις σταυρού........................23,8 χ 61,3..
  Χωρίς ΦΠΑ: 52,42€
  65,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ40 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ40 χωρίς κάλυμμα Μήκος..........................................1000mm Ισχύς............................................35hp Διαστάσειε σταυρού......................27 χ 74,5..
  Χωρίς ΦΠΑ: 60,48€
  75,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ40 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ40 χωρίς κάλυμμα Μήκος....................................1200mm Ισχύς......................................35hp Διαστάσεις σταυρού................27 χ 74,5..
  Χωρίς ΦΠΑ: 70,97€
  88,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ40 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ40 χωρίς κάλυμμα Μήκος......................................800mm Ισχύς........................................35hp Διαστάσεις σταυρού...................27 χ 74,5..
  Χωρίς ΦΠΑ: 63,71€
  79,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ50 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ50 χωρίς κάλυμμα Μήκος.......................................800mm Ισχύς........................................47hp Διαστάσεις σταυρού..................30,2 χ 80..
  Χωρίς ΦΠΑ: 70,16€
  87,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ50 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ50 χωρίς κάλυμμα Μήκος................................................1000mm Ισχύς..................................................47hp Διαστάσεις σταυρού............................30,2 χ 80..
  Χωρίς ΦΠΑ: 75,81€
  94,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ50 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ50 χωρίς κάλυμμα Μήκος..................................................1200mm Ισχύς....................................................47hp Διαστάσεις σταυρού..............................30,2 χ 80..
  Χωρίς ΦΠΑ: 79,84€
  99,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ50 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ50 χωρίς κάλυμμα Μήκος..............................................1400mm Ισχύς................................................47hp Διαστάσεις σταυρού..........................30,2 χ 80..
  Χωρίς ΦΠΑ: 80,65€
  100,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ50 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ50 χωρίς κάλυμμα Μήκος.................................................1600mm Ισχύς...................................................47hp Διαστάσεις σταυρού.............................30,2 χ 80..
  Χωρίς ΦΠΑ: 86,29€
  107,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ60 με κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ60 με κάλυμμα Μήκος.....................................................800mm Ισχύς......................................................64hp Διαστάσεις σαυρού.................................30,2 χ 92..
  Χωρίς ΦΠΑ: 95,16€
  118,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ60 με κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός T60 με κάλυμμα Μήκος..................................................900mm Ισχύς....................................................64hp Διαστάσεις σταυρού...............................30,2 92..
  Χωρίς ΦΠΑ: 99,19€
  123,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ60 με κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ60 με κάλυμμα Μήκος..............................................1000mm Ισχύς................................................64hp Διαστάσεις σταυρού..........................30,2 χ 92..
  Χωρίς ΦΠΑ: 100,81€
  125,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ60 με κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός T60 με κάλυμμα Μήκος.....................................................1100mm Ισχύς.......................................................64hp Διαστάσεις σταυρού.................................30,2 χ 92..
  Χωρίς ΦΠΑ: 103,23€
  128,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ60 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ60 χωρίς κάλυμμα Μήκος..........................................................800mm Ισχύς............................................................64hp Διαστάσεις σταυρού......................................30,2 χ 92..
  Χωρίς ΦΠΑ: 82,26€
  102,00€
 • Άξονας τριγωνικός Τ60 χωρίς κάλυμμα
  Άξονας τριγωνικός Τ60 χωρίς κάλυμμα Μήκος.................................................1600mm Ισχύς...................................................64hp Διαστάσεις σταυρού.............................30,2 χ 92..
  Χωρίς ΦΠΑ: 104,84€
  130,00€